Czechy europejskim liderem w m-commerce

Handel mobilny jest głównym motorem wzrostu e-commerce w Europie. W Czechach urządzenia mobilne są obecnie najbardziej preferowanym narzędziem do robienia zakupów on-line.

Odsetek transakcji w internecie dokonanych na urządzeniach mobilnych wynosi w Czechach aż 54% . Na drugim miejscu w rankingu m-commerce jest Wielka Brytania - 51%.

Telefony i tablety jako koszyki zakupowe są popularne także w Irlandii i Szwecji (40%) oraz w Norwegii, Hiszpanii, Danii, Finlandii i we Włoszech (powyżej 30% ).

Wykonanie strony internetowej: weboski