Czechy najszybciej rozwijającym się rynkiem e-commerce w Europie

Według prognoz Czechy będą najszybciej rosnącym rynkiem e-commerce w Europie. Handel detaliczny on-line w Czechach wzrośnie do 2021 roku o 16%.

Z podobną szybkością rozwijać się będą rynki e-commerce we Włoszech (14%) i Hiszpanii (13,5%). Handel elektroniczny zdecydowanie wolniej wzrastać będzie na bardziej dojrzałych i nasyconych rynkach, takich jak Wielka Brytania, Francja i Niemcy.

Wzrost polskiego e-commerce do 2021 roku szacuje się na około 10%.

Wykonanie strony internetowej: weboski